GTV6 – SOPCAST

Để xem TTTT trên kênh GTV6, bạn cần phải download sopcast và sử dụng trình duyệt Internet Explorer (IE)